درباره ما

_

ما
که
هستیم؟

فرا ایکس دیزاین با هدف طراحی وب سایت های ارزان قیمت اما حرفه ای برای کسب و کار شما راه اندازی شده است. ما در فرا ایکس دیزاین پکیج های مختلف طراحی وب سایت بر اساس نیاز با مزایای بسیار زیاد طراحی کرده ایم.

_

آمارهای
ما

35+مشتری راضی
3شاخه
60+پروژه

ماموریت ما

_

فرا ایکس دیزاین با هدف طراحی وب سایت های ارزان قیمت اما حرفه ای برای کسب و کار شما راه اندازی شده است.

ما در فرا ایکس دیزاین پکیج های مختلف طراحی وب سایت بر اساس نیاز با مزایای بسیار زیاد طراحی کرده ایم.

 

_

تیم
طراحی

فرشاد زرین

فرشاد زرین

موسس شرکت، مدیر و طراح سایت